portfolio   woningbouw   onderwijs PO   onderwijs VO   zorg   unica   transformatie   in ontwikkeling
Opening Kindcentrum Voorhof na volledige make-over
17 november 2017 (blog)
Na een kort en intensief traject, zowel in de ontwerpfase als in de bouwvoorbereidingsfase en de bouw, werd vrijdag 27 oktober Kindcentrum De Voorhof in Leiderdorp feestelijk geopend. In opdracht van de gemeente werkte Topos Architecten een plan uit voor 2 verschillende schoolbesturen, OBSG en PCBO, en kinderopvangorganisatie FloreoKids. Het oorspronkelijke scholencomplex heeft hierbij een complete make-over gekregen. Niet alleen aan de buitenzijde, waar de oude gevels geheel zijn vervangen door een nieuwe goed geïsoleerde schil, maar ook het interieur en de installaties zijn …


Is Nederland al klaar voor ‘beweeg’ scholen?
25 oktober 2017 (blog)
Het debat over meer bewegen van kinderen op school is in volle gang. Of het wel of niet een positieve uitwerking heeft op de cognitieve leerprestaties van kinderen is nog onderwerp van onderzoek. Iedereen is het er wel over eens dat meer bewegen voor kinderen beter is. De vraag is echter of dit een taak voor leerkrachten is, die hebben al veel op hun bordje liggen. Misschien is dat ook helemaal niet nodig? Vroeger nodigde iedere boom met lage takken uit om erin te klimmen, tegenwoordig vinden we het al snel te gevaarlijk. Kan de schoolomgeving niet dusdanig worden vormgegeven dat kinderen …


Feestelijke Sabrage bij start bouw revitalisatie Zomerland
24 september 2017 (blog)
Na het tekenen van de aannemingsovereenkomst in juli van dit jaar is er in serviceflat Zomerland veel gebeurd. Voordat de revitalisering, die in twee fasen zal plaatsvinden, kon starten moest een volledig bouwdeel worden vrijgemaakt. Intern is een deel van de bewoners verhuisd naar hun tijdelijke woning. Bouwer De Vries en Verburg heeft stofschotten geplaats en installaties zijn afgekoppeld. Al met al hebben dergelijke werkzaamheden een behoorlijke impact op de bewoners. Reden voor het bestuur van Stichting Zomerland de start van de bouwwerkzaamheden feestelijk te vieren. In de recreatiezaal …


Integraal Kindcentrum De Vier Heemskinderen
Heilig Hartkerk maakt plaats voor integraal kindcentrum
7 september 2017 (project)
De opdracht voor het Integraal Kindcentrum Etten Leur is voortgekomen uit een niet-openbare Europese aanbesteding die in september 2014 door Topos Architecten werd gewonnen. Het integraal kindcentrum is circa 3600 m2 groot, en telt 20 lokalen, gemeenschappelijke ruimtes, een gymzaal, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Het staat aan de Kerkwerve waar voorheen de Heilig Hartkerk heeft gestaan. De kerk had een karakteristieke en beeldbepalende functie in de wijk, en is de inspiratie geweest voor het ontwerp. De getrapte opbouw, de architectuur en plattegrond van de brede school …
Cumuluswolken aan de Kees Mustersstraat in Alphen aan den Rijn
29 augustus 2017 (blog)
Het is dit jaar 34 jaar geleden dat hij wereldkampioen zweefvliegen werd. Kees Musters leverde een prestatie van formaat. Vier jaar later overleed de Alphenaar op tragische wijze bij een deltavlucht in de Franse Alpen. Om hem te eren is er in Alphen aan den Rijn de Kees Mustersstraat. Toen we, in opdracht van Van Leeuwen Projectontwikkeling, een appartementencomplex aan de bewuste straat ontwikkelde, wilden we graag een link leggen met de bijzondere persoon Kees Musters. In het plan komen twee woningtypes voor, ondergebracht in eigen blokken die respectievelijk Stratus en Cumulus heten. In …


Start revitalisatie serviceflat Zomerland
17 augustus 2017 (blog)
Verscholen achter het groen langs de Rijksstraatweg in Wassenaar staat Zomerland. Het complex uit de jaren ’70 kan gekenmerkt worden als serviceflat zoals er velen zijn. Het bestuur van Stichting Zomerland heeft echter een visie waarin het gebouw klaar moet worden gemaakt voor de toekomst. Weg met het stoffige karakter, beperkt aanbod in type appartementen en het weinig duurzame karakter van het gebouw. In de visie van het bestuur wordt Zomerland een duurzaam en aantrekkelijk wooncomplex met uitstekende voorzieningen in een prachtige omgeving waar je graag wilt wonen. In 2015 is de …


Nieuwbouw Hertogschool Den Haag
Zorgvuldig van buiten, kleurrijk van binnen
14 augustus 2017 (project)
Op de locatie van de oude Hertogschool heeft vervangende nieuwbouw plaatsgevonden voor aan een basisschool met 13 groepen, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast en sluit aan bij de omliggende bebouwing. Het lage volume neemt de hoogte van de naastgelegen woningen over en ligt op de rooilijn. Iets teruggelegd, is een hoger blok met daarin de lokalen van de school. De gymzaal ligt op de verdieping en is nog verder naar achteren geplaatst zodat deze minder zichtbaar is vanuit de straat. Aan de achterzijde zijn de lokalen voor de onderbouw …
Renovatieproces wijk Buitenlust afgerond
Volkswijk in Oegstgeest volledig gerenoveerd
18 mei 2017 (blog)
In 2016 werd Topos Architecten door Woningstichting Buitenlust geselecteerd voor de ontwerpen voor de renovatie van de appartementen en de woningen in de wijk Buitenlust in Oegstgeest. Buitenlust is een wijk die net buiten het oorspronkelijke dorp Oegstgeest is gebouwd. Van oorsprong was de wijk bedoeld voor het tramwegpersoneel van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmaatschappij (NZHTM). In 1928 werden de eerste woningen gebouwd, in 1954 zijn de laatste woningen opgeleverd. Sindsdien heeft de wijk zich ontwikkeld als een hechte en gezellige wijk met betrokken bewoners. Met de bouw van de …


Opening brede school De Vier Heemskinderen
11 mei 2017 (blog)
Het had gekund, het luiden van de oude kerkklok bij de opening van de brede school De 4 Heemskinderen in Etten Leur. Hij hangt op een mooie plek ter herinnering aan de Heilig Hartkerk die op de plek van de nieuwe school stond. De kerk die een karakteristieke en beeldbepalende functie had in de wijk, is de inspiratie geweest voor het ontwerp; een middenschip met zijbeuken. De verschillende functies paste wonderwel in dit concept met ruimte voor de basisschool, buitenschoolse opvang, gymzaal, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Uitgelaten zingen de kinderen het schoollied en juichen als …


Lelijk eendje wordt prachtige zwaan
4 april 2017 (blog)
In de wijk Voorhof in Leiderdorp waren de basisscholen ‘De Hasselbraam’ en ‘Regenboog’ samen met kinderopvangorganisatie Stichting FloreoKids, gehuisvest in een verouderde systeemschool uit de jaren ’70. Zowel het interieur als het exterieur van het verzamelcomplex maakte een sleetse indruk. Door veranderende leerlingenaantallen en onderwijssystemen hebben alle partijen behoefte aan een aangepaste oppervlaktebehoefte en herindeling van de verschillende ruimten zodat het gebouw weer past als een jas en een multifunctioneel karakter krijgt. In april 2016 won …


Kantinekeuken Develstein College aangepast aan schoolimago
5 december 2016 (blog)
Bij het Develstein College in Zwijndrecht heeft Topos Architecten de afgelopen jaren diverse uitbreidingen en verbouwingen vormgegeven. De meest recente verbouwing betreft de kantinekeuken waar de ruim 1500 leerlingen in de pauze wat eten en drinken kunnen kopen. De school heeft het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ als leidraad. In de dagelijkse praktijk van de school betekent dit dat de leerlingen voldoende mogelijkheden worden geboden om te bewegen. Het Develstein College is een ‘sport-actieve’ school, gecertificeerd rook- en alcoholvrij en er wordt …


Transformatie verzorgingshuis tot woonzorgcomplex Hofwijck
Het gebouw krijgt met de transformatie een derde leven
28 november 2016 (project)
Na de wetswijzigingen in de zorg paste de huisvesting van de zorgbehoevende ouderen in het oorspronkelijke verzorgingshuis Hofwijck niet meer binnen de kaders van de huidige wijze van zorgverlening. Plannen voor volledige nieuwbouw op deze locatie in de vorm van zorgappartementen waren eerder al gesneuveld en riepen veel tegenstand op in de directe omgeving. Haalbaarheidsonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het gebouw geschikt gemaakt kon worden voor psychogeriatrische verpleging in woongroepen een aantal zorgwoningen en te verhuren ruimten. De oorspronkelijke aanleunwoningen op de …
login