portfolio   woningbouw   onderwijs PO   onderwijs VO   zorg   unica   transformatie   in ontwikkeling
Topos aan de slag voor SO De Weerklank met acupunctuur-methode
20 februari 2018 (blog)
Auris De Weerklank is een christelijke school voor leerlingen tussen de 3 en 13 jaar met een taal(ontwikkelings)stoornis en voor slechthorende leerlingen. Het bestaande gebouw in Alphen aan den Rijn is voorzien van een aantal noodlokalen. Hiervoor mag permanente bouw worden gerealiseerd. Maar uiteraard heeft de school, naast de gewenste permanente uitbreiding, nog meer wensen op het moment dat er verbouwd gaat worden. Topos Architecten heeft hiervoor de acupunctuur methode in het leven geroepen. Op diverse specifieke plekken in de school worden ingrepen gedaan die er met elkaar voor zorgen dat de school in de toekomst beter kan gaan functioneren en een mooi nieuw hart heeft gekregen. Het resultaat van de acupunctuur-ingrepen is straks meer dan de som van de individuele ingrepen. Door goed naar de wensen en de achterliggende gedachten van de gebruikers te luisteren is een ontwerp gemaakt waarmee Topos Architecten de beste visie presenteerde. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de bouwvoorbereiding. De planning is om in juli te starten met de bouwwerkzaamheden en voor het einde van het jaar de verbouw en uitbreiding gereed te zijn.

Uitbreiding De Weerklank Alphen aan den Rijn
© Topos Architecten.
 
 

< vorige
Wil je met collega architecten architectuur bekijken in Brazilië?
volgende >
Wonen mét elkaar in Julianahof

login