portfolio   woningbouw   onderwijs PO   onderwijs VO   zorg   unica   transformatie   in ontwikkeling
Topos Architecten en BIM
Wat is BIM?
28 maart 2014 (expertise_article)
Topos Architecten heeft inmiddels jaren ervaring in het ontwerpen en uitwerken van bouwprojecten met de BIM methodiek. BIM staat hierbij voor ‘Bouw Informatie Model’. Nagenoeg al onze projecten worden inmiddels uitgewerkt volgens deze methodiek, ongeacht de omvang en of dit een specifieke wens is van onze opdrachtgevers.


Wat is BIM?
Traditioneel wordt gewerkt vanuit een 3D beeld van het gebouw dat vervolgens zo goed mogelijk wordt benadert middels 2D tekeningen en impressies van hoe het er ongeveer uit moet komen te zien. BIM werkt anders. In BIM wordt in aanvang een virtueel 3D gebouwmodel opgezet waarin alle belangrijke zaken worden opgenomen en knooppunten 3D worden oplost. In BIM wordt informatie aan getekende elementen toegevoegd, waardoor ze intelligent worden en relaties gelegd kunnen worden tussen elementen onderling. Vanuit dit gebouwmodel worden de gewenste tekeningen gegenereerd, evenals andere relevante informatie zoals hoeveelheden. Omdat alle tekeningen en gegevens uit het zelfde model komen zijn deze altijd consistent. Knooppunten worden in BIM dus vroegtijdig opgelost en tekeningen zijn onderling altijd consistent. Naast inzicht in de tekeningen hebben partijen (middels viewers) ook inzicht in het model en kunnen daarin opmerkingen plaatsen of zelf bijvoorbeeld doorsneden genereren.

Het BIM proces komt het beste tot zijn recht als er integraal met BIM gewerkt wordt. Wij proberen dan ook altijd andere adviseurs hierin mee te nemen (constructeur en installatie-adviseur). Vanuit hun discipline werken zij mee aan het gebouwmodel, zodat een geïntegreerd gebouwmodel ontstaat. Door dit in BIM te doen en het uiteindelijke gebouw dus eigenlijk vooraf virtueel te bouwen, los je in de uitwerkingsfase problemen op die anders op de bouw zouden ontstaan.

Een gebouwmodel is ook waardevol voor een aannemer. Op zich is het feit dat knooppunten goed zijn opgelost en veel meer inzicht in het gebouw wordt verschaft al van grote waarde voor de aannemer, aangezien de faalkosten daarmee tot aan minimum worden teruggebracht. Om echter echt met het gebouwmodel aan het werk te gaan, moet het gebouwmodel dusdanig zijn opgesteld dat een aannemer er mee aan de slag kan. Het BIM-proces is het meest effectief als de aannemer eerder in het proces betrokken wordt, zodat de uitvoeringsexpertise van de aannemer kan worden gebruikt tijdens de uitwerking (o.a. het bouwsysteem). Door hiernaast tevens de uitwerking af te stemmen op de wijze waarmee de aannemer het gebouwmodel gaat gebruiken, kan enorme tijdwinst geboekt worden in de bouwvoorbereidingsfase.

BIM is dus eigenlijk een proces, een wijze van samenwerken. Het gebouwmodel is het product en dit kan op verschillende manieren tot stand komen.

 
gerelateerd: ing Jody van Leeuwen MBA
 
BIM biedt fraaie kansen – pak ze!
BIM vraagt andere fasering bouwproces
Nauwkeurigheid BIM is schijn, trap er niet in
Regisseur cruciaal voor succes van BIM
Niet bimmen is ook een optie
 
 


login