portfolio   woningbouw   onderwijs PO   onderwijs VO   zorg   unica   transformatie   in ontwikkeling
duurzaam ontwerpen
27 maart 2013 (expertise_article)
Het is een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor de bouw- en vastgoedwereld staat: duurzaam bouwen. Oftewel het beperken van de milieulast van gebouwen tijdens de totale levenscyclus. Er kan heel veel, maar alles kost ook geld. Wat is wijsheid?

Voor het antwoord op die vraag gebruikt Topos de Dubo Tool. Daarmee bepalen we samen met de opdrachtgever eenvoudig de duurzaamheidsambitie van een project. Dat gebeurt aan de hand van een aantal thema’s, zoals energie, milieu, gezondheid, gebruik en toekomst.

Zijn er alternatieve oplossingen? Zo ja, wat kosten die? En wat is de terugverdientijd van de meerprijs? Ook die vragen worden op hoofdlijnen beantwoord. Duurzaamheid wordt zo niet alleen heel praktisch en concreet, maar stimuleert én enthousiasmeert.

 


dubotool
27 maart 2013 (expertise_article)
Het is niet meer de vraag of, maar vooral hoe je het doet. Wat zijn de ambities van partijen in relatie tot het budget. Om hier achter te komen heeft Topos samen met DGMR een dubo-tool ontwikkeld. Verdeeld over 6 thema’s komen allerlei aspecten van duurzaam bouwen aan bod en wordt in overleg met de opdrachtgever uitgangspunten bepaald. Op deze wijze kan eenvoudig gedurende het gehele proces getoetst worden of het ontwerp voldoet aan de doelen die gesteld zijn. Bij elk onderwerp krijgt u een indicatie van mogelijke extra kosten ten opzichte van de standaard oplossing. Eventueel kan de ambitie tussentijds bijgesteld worden. Onderlegger voor deze tool zijn de beoordelingscriteria die binnen de GPR gebouw gehanteerd worden, namelijk:

  • energie - goede thermische schil, zonwering, duurzame opwekking, efficiënte installaties, passieve koeling, subbemetering, PV cellen/koeling, energieneutraal
  • milieu - waterbesparende maatregelen, materialen met een lage milieubelasting, afvalscheiding, recyclebare producten en materialen, cradle to cradle
  • gezondheid - daglicht, akoestisch comfort, thermisch comfort, (fijn)stof, frisse scholen, CO2 gestuurde ventilatie, hoge ventilatievoud
  • gebruik - technische kwaliteit, veiligheid, goed te reinigen, extra maat, flexibiliteit, multifunctioneel gebruik
  • toekomst - exploitatie, omgeving, educatieve waarde, identiteit, flexibiliteit, maximaal aanpasbaar.


Deze onderwerpen worden inhoudelijk toegelicht en besproken. Een mogelijk doel kan zijn om een bepaalde GPR score op deze thema’s te halen. Wij komen met voorstellen om dit te realiseren en rekenen zelf het plan door om de GPR score te bepalen. 
 


levensduurkosten
27 juli 2013 (expertise_article)
Het thema Topos is ook onderdeel van onze dubo-tool. Hier komen onderwerpen aan bod waarin ons bureau onderscheidend is. Een onderwerp daarbinnen is levensduurkosten; in overleg wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om extra te investeren in duurzame maatregelen. Onze bouwkostendeskundige rekent de alternatieven door en geeft aan op welke termijn de investering terugverdiend is. In een aantal gevallen zijn er, als er geen mogelijkheden zijn om het budget voor een investering te verruimen, kansen om bijvoorbeeld een installatie voor een vastgestelde periode te leasen. Het zijn kansen die met onze bouwkostendeskundige besproken en doorgerekend kunnen worden.

 


login