portfolio   woningbouw   onderwijs PO   onderwijs VO   zorg   unica   transformatie   in ontwikkeling
Transformatie verzorgingshuis tot woonzorgcomplex Hofwijck

klik op de foto’s voor meer beelden.  
Na de wetswijzigingen in de zorg paste de huisvesting van de zorgbehoevende ouderen in het oorspronkelijke verzorgingshuis Hofwijck niet meer binnen de kaders van de huidige wijze van zorgverlening. Plannen voor volledige nieuwbouw op deze locatie in de vorm van zorgappartementen waren eerder al gesneuveld en riepen veel tegenstand op in de directe omgeving. Haalbaarheidsonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het gebouw geschikt gemaakt kon worden voor psychogeriatrische verpleging in woongroepen een aantal zorgwoningen en te verhuren ruimten. De oorspronkelijke aanleunwoningen op de locatie zijn verkocht aan een ontwikkelaar die de kleine woningen omgevormd heeft tot starterswoningen. De oorspronkelijke recreatievleugel is getransformeerd tot een gezondheidscentrum waarin onder andere een huisarts en een fysiotherapiepraktijk zijn gehuisvest. Het oorspronkelijke complex Hofwijck uit 1957 kreeg in 1965 een uitbreiding met een ziekenafdeling welke nu is geamoveerd. Het gebouwdeel uit 1957 werd in 1984 stevig uitgebreid waarmee destijds bewonerskamers en de recreatievleugel vergroot werden. Met de huidige transformatie krijgt Hofwijck dus niet een tweede maar een derde leven als woongebouw voor ouderen met een intensieve zorgvraag, zorgwoningen, een hospice en gezondheidscentrum.
portfolio: zorgtransformatie 
gerelateerd: Ronald de Rooij
 
Gezondheidscentrum in Hofwijck Oestgeest
 
Het nieuwe Hofwijck komt uit de steigers
Feestelijke opening Hofwijck Oegstgeest
 


 

volgende >
Gezondheidscentrum in Hofwijck Oestgeest

OPDRACHTGEVER
Marente
OMVANG
60 plaatsen PG, 8 zorgwoningen, hospice en gezondheidscentrum
ARCHITECT
Ronald de Rooij
TEAM
Jody van Leeuwen, Richard Hitman, Maarten de Vos, Henry van Ingen, Aad van Staveren
REALISATIE
2016
LOCATIE
Hazenboslaan 38, Oegstgeest
login