portfolio   woningbouw   onderwijs PO   onderwijs VO   zorg   unica   transformatie   in ontwikkeling
Nieuwbouw bredeschool Ds. W.E. den Hertogschool

Hertogschool Den Haag
Hertogschool Den Haag
klik op de foto’s voor meer beelden.  
Op de locatie van de oude Hertogschool heeft vervangende nieuwbouw plaatsgevonden voor aan een basisschool met 13 groepen, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast en sluit aan bij de omliggende bebouwing. Het lage volume neemt de hoogte van de naastgelegen woningen over en ligt op de rooilijn. Iets teruggelegd, is een hoger blok met daarin de lokalen van de school. De gymzaal ligt op de verdieping en is nog verder naar achteren geplaatst zodat deze minder zichtbaar is vanuit de straat. Aan de achterzijde zijn de lokalen voor de onderbouw uitgebouwd. De lokalen hebben een ronde hoek; de buitenspeelruimte “vloeit” er omheen. De hoofdentree ligt op een strategische plaats aan de Hertogstraat en wordt gebruikt door de onderbouw van de school. Aan de achterzijde hebben de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang een eigen entree. De buitentrap aan de andere zijde geeft direct toegang tot het dakterras en ontsluit de lokalen op verdieping voor de bovenbouw. Voor de gevel is gekozen voor metselwerk met bijzondere verbanden en patronen die verwijzen naar de detaillering van de oorspronkelijke school en de woningbouw in de directe omgeving.
  artikel_schooldomein_hertogschool_den_haag.pdf
portfolio: onderwijs PO 
gerelateerd: ir Kees Jongelie
 
Kleuren maken blij
 


 

< vorige
Integraal Kindcentrum De Vier Heemskinderen
volgende >
Kindercentrum '2 Ruiters' Den Haag

OPDRACHTGEVER
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
OMVANG
13 klassige basisschool, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en gymzaal
ARCHITECT
Kees Jongelie
TEAM
Peter Lagendijk, Jody van Leeuwen, Maarten de Vos
REALISATIE
2016
LOCATIE
Luxemburgstraat 7-9, Den Haag
login