portfolio   woningbouw   onderwijs PO   onderwijs VO   zorg   unica   transformatie   in ontwikkeling
Julianaschool Rijssen

klik op de foto’s voor meer beelden.  
Voor de onder- en middenbouw van de Julianaschool is in de wijk Maatgraven in Rijssen een nieuwe school gebouwd. De basis van het ontwerp bestaat uit clusters van 4 lokalen rondom een verwerkingsruimte met eigen voorzieningen. De clusters zijn voortgekomen uit de onderwijsvisie van de school. Men wil leerlingen een overzichtelijke plek geven, waarbij de ruimte van de lokalen gekoppeld kan worden aan een centraal leerplein. De school heeft vier onderwijsclusters, verdeeld over twee gebouwdelen. Tussen deze gebouwdelen liggen de verschillende ruimten voor het team, de aula en twee speellokalen. Als de mobiele paneelwanden open gaan, ontstaat er een grote ruimte voor vieringen en dergelijke. Vanuit de overloop op de verdieping is er zicht op de aula beneden. De school heeft schuine daken met een overstek waarmee het zich voegt naar de eengezinswoningen in de directe omgeving. De sprong in het dak boven de aula zorgt voor licht in het hart van de school. De raamstroken met kleuraccenten lopen rond en accentueren de alzijdigheid van het gebouw. Diverse entrees leiden de kinderen direct naar hun eigen cluster zonder anderen te hoeven storen.
portfolio: onderwijs PO 
gerelateerd: ir Kees Jongelie
 


 

< vorige
Oranjehof Langbroek
volgende >
Basisschool Sint Franciscus Bennebroek

OPDRACHTGEVER
Vereniging PCPO Rijssen
OMVANG
16-klassige basisschool met 2 speellokalen
ARCHITECT
ir Kees Jongelie
TEAM

REALISATIE
2014
LOCATIE
De Stroekeld 139, Rijssen
login